پنل در وب سایت ما رایگان میباشد و تعرفه ارسال پیامک 10 تومان میباشد ، بصورت آنلاین میتوانید پنل رو فعال و شارژ کنید – تلفن های تماس : 02165410437-02165408501-09125781296

امکانات پنل
افزونه ها
بانک مشاغل
طرح تشویقی

تعرفه ارسال پیامک

پنل 10 هزار تومانی

10.000T
10.000T
 • 98 ریالارسال از اپراتور 5 هزار
 • 113 ریالارسال از اپراتور 3 هزار
 • 136 ریالارسال از اپراتور 2 هزار
 • 113 ریالارسال از اپراتور هزار
 • 98 ریالارسال از خط ثابت
 • 60 ریالارسال از طریق وایبر
 • 98 ریالارسال از طریق BTS

پنل 18 هزار تومانی

18.000 T
18.000 T
 • 95 ریالارسال از اپراتور 5 هزار
 • 110 ریالارسال از اپراتور 3 هزار
 • 132 ریالارسال از اپراتور 2 هزار
 • 110 ریالارسال از اپراتور هزار
 • 95 ریالارسال از خط ثابت
 • 56 ریالارسال از طریق وایبر
 • 95 ریالارسال از طریق BTS

پنل 49 هزار تومانی

49.000 T
49.000 T
 • 94 ریالارسال از اپراتور 5 هزار
 • 109 ریالارسال از اپراتور 3 هزار
 • 130 ریالارسال از اپراتور 2 هزار
 • 109 ریالارسال از اپراتور هزار
 • 94 ریالارسال از خط ثابت
 • 55 ریالارسال از طریق وایبر
 • 94 ریالارسال از طریق BTS

پنل 89 هزار تومانی

89.000 T
89.000 T
 • 93 ریالارسال از اپراتور 5 هزار
 • 108 ریالارسال از اپراتور 3 هزار
 • 128 ریالارسال از اپراتور 2 هزار
 • 108 ریالارسال از اپراتور هزار
 • 93 ریالارسال از خط ثابت
 • 54 ریالارسال از طریق وایبر
 • 93 ریالارسال از طریق BTS

پنل 139 هزار تومانی

139.000 T
139.000 T
 • 90 ریالارسال از اپراتور 5 هزار
 • 105 ریالارسال از اپراتور 3 هزار
 • 125 ریالارسال از اپراتور 2 هزار
 • 105 ریالارسال از اپراتور هزار
 • 90 ریالارسال از خط ثابت
 • 53 ریالارسال از طریق وایبر
 • 90 ریالارسال از طریق BTS

پنل 239 هزار تومانی

239.000 T
239.000 T
 • 89 ریالارسال از اپراتور 5 هزار
 • 104 ریالارسال از اپراتور 3 هزار
 • 123 ریالارسال از اپراتور 2 هزار
 • 104 ریالارسال از اپراتور هزار
 • 89 ریالارسال از خط ثابت
 • 52 ریالارسال از طریق وایبر
 • 89 ریالارسال از طریق BTS

تعرفه ارسال

price
price
 • اپراتور 5 هزارارسال از اپراتور 5 هزار
 • اپراتور 3 هزارارسال از اپراتور 3 هزار
 • اپراتور 2 هزارارسال از اپراتور 2 هزار
 • اپراتور هزارارسال از اپراتور هزار
 • خط ثابتارسال از خط ثابت
 • ارسال وایبرارسال از طریق وایبر
 • ارسال BTSارسال از طریق BTS